1. Thông báo
  - Ban nick vĩnh viễn các nick spam quảng cáo không đúng chuyên mục & chưa được sự đồng ý của BQT
  - Ứng dụng TapChiICT trên Android
  - Hướng Dẫn Chi Tiết Dùng Kbuilder Tạo Video Music Karaoke

VB.NET: Phân phối và đóng gói ứng dụng Visual Basic.NET – Phần 1

Thảo luận trong 'VISUAL BASIC 6/VB.NET' bắt đầu bởi nguyenac, 12 Tháng ba 2013.

 1. nguyenac

  nguyenac Administrator

  Khi đã hoàn tất chương trình ta có thể đóng gói ứng dụng bằng cách tạo bộ cài đặt để đem đi cài trên máy khác được. Chúng ta sẽ học cách tạo thêm dự án đóng gói cài đặt với các thư viện cần thiết.

  Chú ý:
  - Trong ứng dụng VB.NET, phân phối ứng dụng bằng cách đưa thêm vào dự án phân phối cho giải pháp hiện hành. Các tùy chọn được thiết lập trực tiếp trong dự án phân phối này.
  - Visual Studio loại bỏ việc dùng mô hình COM bằng cách cài thêm bộ khung .NET Framework phía máy khách (nếu chưa có), đóng gói ứng dụng thành từng gói và không cần dùng đến các file DLL nữa.
  - Các ứng dụng VB.NET có thể cài đặt mà không động chạm gì đến Registry của hệ điều hành nữa.

  1. Hoạch định triển khai đóng gói dự án:
  Cài đặt theo mô hình COM trước kia có rất nhiều hạn chế như: các đăng ký DLL bị trùng lắp, không phù hợp phiên bản, xung đột. Một số chương trình cài đặt được nhưng không thực thi được, cài đặt xong không gỡ được hay gỡ nhưng vẫn để lại rác…Giờ đây VB.NET đã khắc phục những nhược điểm đó vì nó có thể cài đặt mà không cần đăng ký vào Registry của hệ thống. Nó chủ yếu dựa trên bộ khung .NET Framework thay vì yêu cầu đối tượng COM gọi đến hàm API của Windows. Chương trình sẽ được biên dịch thành các gói (Assembly) và chương trình cài đặt sẽ ráp các phần lại cùng với các file thư viện cần thiết.

  Một gói Assembly của ứng dụng .NET gồm 4 thành phần: ngôn ngữ diễn dịch trung gian MSIL (Microsoft Intermediate Language), mã (MSIL code), dữ liệu mô tả (metadata) và file chứa thông tin (manisfest file), các file hỗ trợ (support files) và tài nguyên (resource) dành cho chương trình.

  Hình sau minh họa chương trình Luckyseven.exe được xem là một gói Assembly với 4 thành phần cơ bản:
  [​IMG]

  2. Các cách đóng gói và triển khai ứng dụng khác nhau:
  Khi bắt đầu chuẩn bị cho việc phân phối sản phẩm của mình, hãy xem xét các phương thức cài đặt khác nhau:
  - Cài dặt ứng dụng lên máy tính và đăng ký nó với Windows Registry.
  - Tạo chương trình cài đặt cho phép chương trình có thể cài từ mạng LAN hay Internet.
  - Đóng gói ứng dụng cho phép cài từ CD.
  - Đóng gói ứng dụng thành các file .CAB (một dạng file tự bung) có thể dùng cho các trình duyệt download về hay sao chép đi cài ở bất kỳ đâu.

  Trong VS có thể nhanh chóng tạo ra dự án đóng gói Deployment bằng trình Setup Winzard. Việc tùy biến dự án là hoàn toàn dễ dàng bằng cách thay đổi các tùy chọn. Nếu muốn đóng gói lên CD thì cần có đầu ghi CD.

  Trên mỗi máy chạy chương trình .NET cần có một bộ khung .NET FrameWork. Bạn có thể download bộ cài là file Dotnetfx.exe (20MB) về cài đặt. Sau này trong các phiên bản hệ điều hành sẽ chứa sẵn .NET Framework Runtime. Nếu máy đã có sẵn thì việc cài đặt chỉ đơn giản là sao chép và chạy.

  Tuy nhiên hầu như khi đóng gói VS đã nhúng luôn thư viện .NET runtime kèm theo chương trình nên nếu dung lượng bộ cài có lớn hơn nhiều so với chương trình thì bạn cũng đừng ngạc nhiên.

  3. Tạo dự án Deployment:
  Bây giờ chúng ta sẽ tạo dự án Deployment. Chương trình setup của chúng ta sẽ tạo một short cut icon cho chương trình trên menu Start → Programs của windows, thêm file readme vào thư mục C:\Program Files \ microsoft press\Lucky Seven, đăng ký với Registry để cuối chương tiến hành gỡ bằng chức năng Add/Remove Programs.

  Bạn làm theo các bước sau đây:
  ♦ Sao chép bài tập Lukyseven chúng ta đã hoàn thiện trong bài trước sang thư mục Bai tap của bài này.
  ♦ Mở nó bằng Visual Studio và chọn File → New → Project từ menu File.
  [​IMG]
  ♦ Chọn Other Project Types và chọn Setup and Deployment. Có 6 mẫu phía bên phải khung cho phép lựa chọn. Mẫu CAB project cho phép đóng gói chương trình thành nhiều gói .cab. Mẫu Merge Module Project cho phép đóng gói chung các dự án khác nhau (tạo file .msm có thể trộn tiếp vào các gói cài đặt khác). Mẫu Setup Project tạo bộ đóng gói cài đặt bởi Windows Installer. Mẫu Web Installer cài đặt chương trình từ một Webserver…Có lẽ chúng ta sẽ chọn mẫu Setup Winzard, mẫu này đóng gói chương trình thông qua các câu hỏi và yêu cầu thực hiện một số bước cấu hình đơn giản.
  ♦ Nhấn vào biểu tượng Setup Wizard và gõ vào chuỗi LuckySeven_Version1.0 và chọn đường dẫn đến giải pháp LuckySeven.
  ♦ Chọn Add To Solution từ danh sách Solution để kết hợp hai dự án cùng lúc vào giải pháp hiện hành.
  ♦ Nhấn OK để làm xuất hiện trình Setup Winzard.
  [​IMG]

  3.1. Sử dụng trình Setup Winzard:
  1. Nhấn nút Next ở màn hình giới thiệu.
  2. Hộp thoại Choose a Project Type xuất hiện. Hộp thoại này cho phép ta kiểm soát cách đóng gói và phân phối dự án chương trình. Trong bài tập này ta để mặc định là lựa chọn đầu tiên "Creat a setup for a windows application".
  3. Nhấn nút Next. Hộp thoại Choose Project Output To Include hiển thị cho phép chỉ định file kèm theo trình cài đặt và các thông tin về chương trình.
  4. Nhấn chọn Primary Output như hình:
  [​IMG]
  5. Nhấn Next. Hộp thoại Choose Files To Include hiển thị cho phép chọn các files dữ liệu, file hướng dẫn…
  6. Nhấn nút Add và chọn file readme.txt trong dự án.
  7. Nhấn Next để hiển thị hộp thoại Creat Project. Tại đây các thông tin về dự án đóng gói đã chọn. Bạn có thể nhấn nút Previous để hiệu chỉnh thông tin trước khi hoàn thiện.

  8. Nhấn nút Finish để tạo dự án Deployment cho chương trình Luckyseven. Lúc này dự án mới đóng gói sẽ được liệt kê trong cửa sổ Solution Explorer. Bộ soạn thảo File System Editor cũng xuất hiện. Bạn có thể sử dụng File System Editor để thêm vào các file kết xuất, cùng các mục khác để xác định dự án có cần cài thêm những file phục lên máy khách trong quá trình cài đặt hay không. File System Object hiển thị danh sách các folder chuẩn sẽ được sử dụng hay tạo ra khi cài dặt. Bạn có thể tùy biến những folder này và thêm vào những folder đặc biệt khác tùy theo mục đích của chương trình. Bạn cũng có thể yêu cầu File System Editor tạo short cut cho chương trình. Bạn hãy xem qua các file chúng ta đã đính kèm và các file phụ thuộc vào thư viện thực thi .Net Framework trong folder Detected Dependencies, nơi chứa file .exe (Primary Output) như hình:
  [​IMG]

  9. Tùy biến các lựa chọn đóng gói. Phần này chúng ta sẽ tách riêng trong mục 4.

  3.2. Tạo dự án đóng gói sử dụng mẫu Setup Winzard:
  Tương tự như phần trên, các bạn co thể tham khảo thêm trong các tài liệu khác.

  4. Tùy biến các lựa chọn đóng gói:
  Bây giờ dự án của chúng ta đã sẵn sàng đóng gói. Khi có yêu cầu đóng gói, các file sẽ kết xuất ra thư mục chúng ta đã chọn và lưu trong file .msi (Microsoft Installer). Bạn có thể cài đặt từ file này.

  Tuy nhiên chúng ta sẽ tạo thêm một số tùy chọn cho chương trình cài đặt trước khi yêu cầu đóng gói như tạo short cut, tạo tên công ty, phiên bản chương trình…

  4.1. Cấu hình các thiết lập:
  1. Chọn Build → Configuration Manager từ menu làm xuất hiện hộp thoại sau:
  [​IMG]
  Hộp thoại này cho phép hiển thị chế độ biên dịch hiện hành cho các dự án đang có trong Solution. Lúc này chúng ta nên chọn là Release – biên dịch tối ưu thay cho Debug.
  2. Nhấn chọn danh sách Active Solution Configuration và chọn là Release.
  3. Nhấn chọn danh sách Configuration cho cả hai dự án LuckySeven và LuckySeven_Version1.0 và chọn Release.
  4. Đánh dấu chọn mục Buil cho cả hai dự án.
  5. Nhấn nút Close.
  [​IMG]
  Tiếp theo chúng ta sử dụng File System Editor để yêu cầu trình cài đặt tạo short cut cho chương trình sau khi cài đặt thành công.

  4.2. Tạo shortcut cho ứng dụng cài đặt:
  1. Chọn Application Folder trong khung trái cửa sổ File System Editor. Nếu File System Editor chưa xuất hiện bạn có thể cho nó xuất hiện bằng cách chọn dự án trong Solution Explorer và chọn View → Editor → File System.
  2. Bên khung phải bạn nhắp chuột phải vào mục Primary Output From LuckySeven và chọn Creat Shortcut To Primary Output From Luckyseven từ menu.
  3. Đổi tên thành Lucky Seven và ấn Enter.
  4. Kéo Shortcut Lucky Seven vào trong thư mục User’s Programs Menu Folder bên khung trái như hình:
  [​IMG]

  Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách tùy biến thông tin về tên công ty và phiên bản chương trình.

  4.3. Thiết lập tên công ty và phiên bản chương trình:
  1. Chọn dự án Luckyseven_Version1.0 từ cửa sổ Solution Explorer.
  2. Mở cửa sổ Properies của nó.
  [​IMG]
  Thuộc tính Author thường dùng đặt tên cho tác giả hay nhà sản xuất. Tên này cũng được dùng làm thư mục cho chương trình đặt trong Program Files. Khi chương trình Setup thực thi, thông tin về tác giả sẽ được đặt trong trường Contact của hộp thoại Support Info, hộp thoại này bạn có thể truy xuất sau đó thông qua mục Add/Remove Programs trong Control Panel.

  Thuộc tính Tiile chứa tên chương trình setup, thuộc tính Version chứa số hiệu phiên bản cho chương trình.
  3. Thay đổi thuộc tính Author thành Luckystar Programming.
  4. Đổi Version thành 1.0
  5. Ấn Yes khi có hộp thoại xuất hiện.
  6. Xem lại các thuộc tính khác nữa trước khi đóng gói thực sự.

  Bây giờ hãy thử mở hộp thoại Property Pages bằng cách R-Click vào dự án chọn Properties xem các thông tin thiết lập có đúng hay không.

Chia sẻ trang này