1. Thông báo
  - Ban nick vĩnh viễn các nick spam quảng cáo không đúng chuyên mục & chưa được sự đồng ý của BQT
  - Ứng dụng TapChiICT trên Android
  - Hướng Dẫn Chi Tiết Dùng Kbuilder Tạo Video Music Karaoke

Form – Biểu mẫu trong Access 2010 – Phần 5 (Hết)

Thảo luận trong 'Giáo Trình Access' bắt đầu bởi nguyenac, 2 Tháng một 2013.

 1. nguyenac

  nguyenac Administrator

  Một tab control có ý nghĩa nhất khi các form được thiết kế chủ yếu cho việc xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu, nếu dữ liệu này có thể được chia thành các nhóm logic, và công việc chỉnh sửa thường chỉ liên quan đến một nhóm, thì tab control là lựa chọn tốt.

  7. Tab control :
  Tab control là một công cụ cho phép bạn có thể hiển thị nhiều nội dung trên một không gian hạn chế, bằng cách các tổ chức nội dung cần hiển thị trên từng trang riêng biệt.

  Tab control không phải là lựa chọn tốt vì nhược điểm của nó là cần phải click chuột để di chuyển từ tab này sang tab khác.

  7.1. Sử dụng tab control :
  - Trong Form Design Tools trên thanh Ribbon.
  - Chọn Design, trong nhóm Controls, click nút Tab Control.
  - Vẽ tab control vào form tại vị trí thích hợp.
  - Thêm tất cả các trang cần thiết.
  [​IMG]

  7.2. Hiệu chỉnh tab Control :
  a) Thêm và xóa tab
  - Khi tạo mới một tab control thì luôn mặc định có hai trang bạn có thể thêm hoặc xóa bằng cách Click phải chọn Insert hoặc Delete Page.
  b) Tạo nhãn cho các tab
  - Chọn tab muốn tạo nhãn.
  - Mở Properties Sheet.
  - Chọn thuộc tính caption: nhập nhãn cho các trang.
  c) Sắp xếp lại thứ tự tab
  - Sắp xếp thứ tự của các trang bằng cách click phải trên tab → chọn Page Order…
  - Chọn Page → click nút Move Up/Move Down.
  [​IMG]
  d) Đặt các control vào trang
  - Chọn trang thích hợp.
  - Chọn control trong Navigation pane, drag chuột đưa vào trang.

  8. Navigation Form :
  Access 2010 giới thiệu một dạng form mới là Navigation form, là một form có một navigation control mà nó có thể hiển thị một hoặc nhiều form và report, navigation control có nhiều tab giúp bạn có thể di chuyển nhanh đến bất kỳ một form khác, hoặc form dạng Main/Sub.

  8.1. Tạo Single level Navigation Form :
  - Trong nhóm lệnh Forms trên thanh Ribbon, click nút dropdown Navigation.
  - Chọn dạng Navigation, gồm các dạng:
  [​IMG]
  ♦ Horizontal Tabs.
  ♦ Vertical Tabs, Left.
  ♦ Vertical Tabs, Right.
  ♦ Horizontal Tabs, 2 levels
  ♦ Horizontal Tabs and Vertical Tabs, Left.
  ♦ Horizontal Tabs and Vertical Tabs, Right
  - Navigation form xuất hiện trong chế độ Design view với sự kết hợp của hai control: một control subform rỗng và lớn và một navigation.
  [​IMG]
  - Để thêm một navigation button vào form, click chọn một form trong Navigation Panel của Access và drag chuột kéo form vào navigation control.
  [​IMG]
  - Để thay đổi nhãn của Navigation button, bạn double click vào nhãn và nhập tên mới.
  - Tạo khoảng cách giữa các navigation button bằng cách chọn Form Layout Tools, chọn tab Arrange → Control Padding, chọn loại khoảng cách.
  [​IMG]

  8.2. Tạo Two level Navigation Form :
  - Trong nhóm lệnh Forms trên thanh Ribbon, click nút dropdown Navigation.
  - Chọn dạng Navigation: Horizontal Tabs, 2 levels
  - Xuất hiện một Navigation Form ở chế độ Layout view với sự kết hợp của ba control: một control subform rỗng và lớn và hai navigation control.
  - Tạo tiêu đề cho level1 bằng cách double click vào khung [Add New] → Nhập tiêu đề.
  - Thêm submenu cho tiên đề này bằng cách drag chuột kéo form từ trong navigation pane vào submenu.
  [​IMG]

  9. Liên kết đến dữ liệu quan hệ (Link to Related Data) :
  Ngoài cách dùng navigation form để di chuyển đến các subform, trong cùng một form, Access 2010 còn cung cấp cách khác để di chuyển từ form này đến form khác.

  Ví dụ từ form Lớp, bạn có thể chuyển sang một form khác chứa danh sách các sinh viên của lớp đó.

  9.1. Hiển thị các record quan hệ trong form riêng biệt :
  Như phần trên đã trình bày, Subform dùng để thể hiện các record quan hệ của bảng cha trên Mainform. Tuy nhiên, subforms không luôn luôn cung cấp cho bạn đủ chỗ để làm việc. Tùy thuộc vào cách bạn làm việc và số lượng thông tin lớn, bạn có thể hiển thị các record quan hệ trong một form khác bằng cách thêm một nút trên Mainform, khi click nút sẽ mở form chứa các record quan hệ.

  9.2. Tạo Button dùng để mở form chứa records quan hệ :
  - Mở Mainform ở dạng Design hoặc dạng Layout.
  - Trong nhóm lệnh Form Design Tools, chọn tab Design.
  [​IMG]
  - Click nút Button, drag chuột vẽ vào form.
  - Xuất hiện cửa sổ Button wizard.
  - Trong khung Categories, chọn nhóm lệnh Form Operation.
  [​IMG]
  - Trong khung action chọn lệnh Open Form. Click Next.
  - Chọn Subform hiển thị các record quan hệ. Click Next.
  - Chọn tùy chọn: Open the form and find specific data to display. Click Next.
  - Chọn field quan hệ giữa hai form, là field mà dựa trên giá trị của nó để lọc ra các record quan hệ trong Subform. Click Next.
  [​IMG]
  - Chọn Text/Picture hiển thị trên Button. Click Next. Nhập tên cho nút, Click Finish.
  Ví dụ: Trong form Danh sách lớp, click nút Danh sách sinh viên của lớp sẽ mở form chứa các sinh viên của lớp trong mainform.
  [​IMG]

Chia sẻ trang này