1. Thông báo
  - Ban nick vĩnh viễn các nick spam quảng cáo không đúng chuyên mục & chưa được sự đồng ý của BQT
  - Ứng dụng TapChiICT trên Android
  - Hướng Dẫn Chi Tiết Dùng Kbuilder Tạo Video Music Karaoke

Form – Biểu mẫu trong Access 2010 – Phần 1

Thảo luận trong 'Giáo Trình Access' bắt đầu bởi china, 30 Tháng mười hai 2012.

 1. china

  china Administrator

  Form là giao diện chính dùng để giao tiếp giữa người dùng và ứng dụng, form được sử dụng để nhập dữ liệu, xem thông tin, chỉnh sửa dữ liệu, hiển thị thông báo, điều khiển ứng dụng, … Để thiết kế form cần phải chọn dữ liệu nguồn cho form, dữ liệu nguồn của form có thể là table hoặc query. Nếu dữ liệu nguồn là các field trên một bảng thì lấy bảng đó làm dữ liệu nguồn, nếu dữ liệu nguồn là các field trên nhiều bảng thì phải tạo query làm dữ liệu nguồn cho form.

  1. Giới thiệu : 2. Cách tạo form :
  Để tạo form, chọn tab Create trên thanh Ribbon, chọn cách tạo form bằng các nút lệnh trong nhóm lệnh Forms.
  [​IMG]

  - Form Design: Tạo ra một Form mới trống và hiển thị nó trong chế độ Design View. Nếu một Table hoặc Query được chọn trong khung Navigation thì khi click nút Form Design, form mới sẽ tự động bị ràng buộc với nguồn dữ liệu là Table hoặc Query đó.
  - Blank Form: Tạo ra một form trống, form mới không bị ràng buộc với một nguồn dữ liệu, và nó sẽ mở ra trong chế độ Layout View. Bạn phải chỉ định một nguồn dữ liệu (bảng hoặc truy vấn) và thiết kế form bằng cách thêm các điều khiển từ field list.
  - Form Wizard: Access hổ trợ các bước để thiết kế form đơn giản. Wizard sẽ yêu cầu các nguồn dữ liệu, chọn các field hiển thị trên form, và cho phép bạn chọn layout cho form mới.
  - Navigation Form: là một form đặc biệt hoàn toàn mới trong Access 2010, nhằm thiết kế form dạng Navigation user, cho phép người dùng dễ dàng di chuyển giữa các thành phần trong form.

  2.1. Tạo một Single Form :
  Access cung cấp một cách dễ dàng và thuận lợi để tạo một form dựa trên dữ liệu nguồn là Table/Query. Cách thực hiện:
  - Tronng Navigation, chọn table hoặc query mà bạn muốn sử dụng làm dữ liệu nguồn cho from.
  - Chọn tab trên thanh Ribbon.
  - Trong nhóm lệnh Form, click nút Form.
  - Xuất hiện một Form mới ở dạng Layout view.
  - Single form hiển thị một record tại một thời điểm.
  - Mặc định mỗi field hiển thị trên một dòng và theo thứ tự của các field trong bảng hoặc query dữ liệu nguồn.
  [​IMG]
  - Nếu dữ liệu nguồn của form là bảng cha có liên kết với bảng con, thì kết quả form sẽ hiển thị các record quan hệ trong bảng con.
  Ví dụ:
  [​IMG]
  [​IMG]

  2.2. Tạo form bằng chức năng Form Wizard :
  Chức năng Form Wizard là công cụ tạo form qua các bước trung gian với một loạt các câu hỏi gợi ý để giúp bạn chọn lựa và xây dựng một form phù hợp nhất.
  Cách tạo:
  - Trong cửa sổ làm việc của Access, chọn tab Create trên thanh Ribbon.
  [​IMG]
  - Click nút Form Wizard trong nhóm lệnh Forms.
  - Xuất hiện cửa sổ Form Wizard.
  - Chọn Table hoặc Query làm dữ liệu nguồn cho form.
  [​IMG]
  - Chọn các field hiển thị trên form trong khung Available Fields, click nút để chọn một field, click nút để chọn tất cả các field trong Table/Query dữ liệu nguồn, có thể chọn nhiều fields trên nhiều bảng. Click Next.
  [​IMG]
  - Chọn dạng form gồm các dạng:
  ♦ Columnar.
  ♦ Tabular.
  ♦ Datasheet
  - Click Next.
  - Nhập tiêu đề cho form → Finish.

  2.3. Tạo Form bằng Design :
  Công cụ Form và Form Wizard giúp bạn thiết kế form một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với Design view, bạn sẽ thiết kế một form bằng tay mà không có sự hỗ trợ nào của Access. Có hai cách để thiết kế một form bằng Design view: Form Design và Layout View (Blank Form).
  [​IMG]
  a) Layout View:
  Với cách thiết kế này bạn có thể can thiệp vào các control: Textbox, checkbox, label, … như di chuyển chúng, thay đổi kích thước chúng, thêm hoặc loại bỏ các điều khiển. Layout view làm cho việc sắp xếp các control trở nên dễ dàng hơn.
  Cách tạo:
  - Chọn tab Create trên thanh Ribbon, click nút Blank Form trong nhóm lệnh Forms.
  - Xuất hiện một form trắng ở chế độ Layout view.
  - Drag chuột kéo các field từ field list vào form.
  [​IMG]
  b) Design view
  Khi thiết kế form bằng Design view thì các control khi thả vào form nó không tự động canh theo hàng và cột như Blank Form.
  Cách tạo:
  - Chọn tab Create trên thanh Ribbon, click nút Design View trong nhóm lệnh Forms.
  - Xuất hiện một form trắng ở chế độ Design view.
  - Drag chuột kéo các field từ field list vào form.
  [​IMG]
  c) Các phần trong cửa sổ thiết kế form
  - Form header: Chứa nội dung tiêu đề của form. Để chèn nội dung vào tiêu đề của form ta sử dụng các công cụ trong nhóm lệnh Header/Footer.
  [​IMG]
  - Form footer: Chứa nội dung của phần cuối form, thường đặt các ô tính toán thống kê dữ liệu cho form trong phần form footer. Để bật hoặc tắt thanh form Header/Footer click phải trên thanh Header/Footer của form, chọn hoặc bỏ chọn lệnh Form Header/Footer.
  [​IMG]
  - Detail: chứa nội dung chính của form, phần này hiển thị nội dung trong dữ liệu nguồn của form hoặc các control đưa vào từ toolbox.
  d) Thiết lập thuộc tính của form
  - Chọn form cần thiết lập thuộc tính.
  - Click nút Properties Sheet.
  - Chọn thuộc tính.
  [​IMG]
  Các thuộc tính trong Properties Sheet được hiển thị theo từng nhóm.
  e) Các thuộc tính quan trọng trong nhóm Format:
  [​IMG]
  f) Các thuộc tính thông dụng trong nhóm Data
  [​IMG]

Chia sẻ trang này